Fysiotherapie

Soms is bewegen niet vanzelfsprekend. Je lichaam doet pijn of werkt niet (meer) zoals je gewend bent. Misschien kan fysiotherapie dan helpen. Fysiotherapie voorkomt, verhelpt en vermindert lichamelijke klachten en zorgt dat jij optimaal kunt (blijven) bewegen.

Fysiotherapie richt zich op het herstel van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut helpt u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van uw lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij uw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig beeld van uw klachten door eerst vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut in overleg met u een behandelplan opstellen. Er wordt een actieve deelname aan het herstelproces van u verwacht.

 

Verwijzing

Patiënten kunnen worden behandeld op verwijzing van huisarts of specialist. Sinds 1 januari 2006 is er ook de mogelijkheid om rechtstreeks naar een fysiotherapeut of manueeltherapeut te gaan. Dit in het kader van de directe toegankelijkheid, de zogenaamde DTF.

Indien er bij de fysiotherapeut twijfels bestaan over de aard van uw aandoening of indien er meer informatie gewenst is zal hij of zij, in overleg met u, contact opnemen met uw huisarts.

Als u aanvullend verzekerd bent worden de eerste behandelingen vergoed door uw zorgverzekeraar. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt hangt af van uw aanvullende verzekering of van het feit of uw aandoening voorkomt op de lijst van de “chronische aandoeningen ”. Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.