Tarieven

Tarieven 2022:

Het betreft hier tarieven voor niet gecontracteerde zorg. In vrijwel alle gevallen gaat het echter om tarieven die door de zorgverzekeraar zijn vastgelegd in het contract dat wij met de zorgverzekeraar zijn aangegaan. De betalingsvoorwaarden van het KNGF zijn van toepassing.

Reguliere zitting € 34
Zitting incl. toeslag uitbehandeling € 44.15
Zitting incl. inrichtingstoeslag € 38.35
Niet nagekomen afspraak 75 % tarief
Eenmalig consult € 56.85
Screening € 13,65
Intake en onderzoek na screening € 29.10
Intake en onderzoek na verwijzing € 41,00
Zitting manuele therapie € 48.05
Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling € 53.05
Zitting manuele therapie incl. inrichtingstoeslag € 47.70

Fysiotherapie en Manuele therapie Singendonk  info@fysiotherapie-singendonk.nl